SHIRI SOIKA LEVI
אדריכלות ועיצוב פנים
שירי סויקה לוי  | תל אביב

אודות

לכול פרויקט ועבודה אני מתייחסת כאל אתגר בפני עצמו . ידוע הדבר כי אין זה פשוט להמציא את עצמנו מחדש במיוחד שלכאורה אין חדש תחת השמש . האתגר המיוחד הינו- לבטא את מהוויו וכוונותיו של מזמין העבודה מתוך הצרכים הללו , נולד "סיפור" שאני מספרת ושוזרת בכול האלמנטים הנבנים בעיצוב . ההתמקצאות וההתמקדות שלי , נתונה לפרויקטים ציבוריים,בנייני מגורים, שטחי מסחר ומבני ציבור. אני עובדת עם חברות גדולות במשק ומתרגמת את החזון שלהם למציאות . התהליך מתחיל בראיית סוף הדרך ומכאן חוזרים להתחלה ..... ומהי סוף הדרך ?! שורה התחתונה של היזם – מקסום רווחיות ,ליצור "אקוויטי" לחברה ולהשביח מוניטין .

פרוייקטים